Werther-prisen gives til mediearbejdere, som gennem deres virke har belyst selvmordsproblematikken på en etisk og oplysende måde over for offentligheden. 

Selve prisen har fået sit navn efter hovedpersonen Werther i Goethes roman fra 1774, ”Den unge Werthers lidelser”, som ender med at begå selvmord. Da bogen udkom, medførte den en regulær bølge af selvmord i såvel Tyskland som i det øvrige Europa, hvor unge mænd identificerede sig med Werther, og tog sig selv af dage ved at benytte samme metode. Fænomenet beskrives i fagkredse som ”Werther-effekten”. Prisens navn skal derfor minde om selve formålet med prisen, at undgå at omtale selvmord og selvmordsforsøg på en måde, som kan være med til at øge antallet af selvmord.

Formålet med prisen er at: 

• forebygge gennem information

• undgå tabuisering

• tage hensyn til og beskytte de efterladte

• oplyse om mulighed for hjælp og behandling for selvmordstruede og efterladte

Retningslinierne for tildeling af prisen ligger i forlængelse af WHO’s anbefalinger, som kan ses på www.selvmordsforskning.dk

Prisen er på kr. 10.000, og den uddeles på Verdensdag for Selvmordsforebyggelse. 

 

Jorit Tellervo

I 2016 blev prisen overrakt til sygeplejerske, forfatter og kunstmaler Jorit Tellervo for bogen Sorg -når ægtefællen dør fra 2015.  

Begrundelse

 

Jorit Tellervo har i mange år beskæftiget sig med sorg hos ældre mennesker og også beskrevet, hvordan sorgen kan føre til selvmord. Bogen Sorg – når ægtefællen dør inkluderer en lang række interviews med ældre, som har mistet deres ægtefælle. 

Bogen kan downloades på dette link http://pavi.dk/sorgstoetteforside/sorgstoette_formidling.aspx

Jorit har som kunstner malet en lang række portrætter af de gamle mennesker, hun har haft kontakt med. Det er nogle meget udtryksfulde billeder, som afspejler sorgens spor.

Jorit Tellervo kan kontaktes via hjemmesiden http://www.tellervo.dk

 

De foregående prismodtagere er:

2015 – Journalist Sine Scott Andersen

2014 – Sportsjournalist Dan Philipsen

2013 – Filminstruktør og skuespiller Lotte Andersen

2012 - programmedarbejderne Cecilie Elmose Warnich og Cecilia Sejer, DR

2011 - Birgitte Andersen, Psykolog og Torben Åndahl, Fotograf

2009 - Bente Hjorth Madsen, Center For Selvmordsforebyggelse

2008 - programmedarbejderne Cecilie Elmose Warnich og Cecilia Sejer, DR

2007 - journalist Tommy Byrne, Fyens Stiftstidende

2006 - redaktør Thorkild Nyholm, DR

2005 - journalist Inger Anneberg, a4media

 

Bag initiativet i Danmark står en arbejdsgruppe bestående af Merete Nordentoft, Foreningen for Uddannelse og Forskning i Selvmordsadfærd, Anja Thomsen, efterladt og tidligere bestyrelsesmedlem i Landsforeningen for efterladte efter selvmord, Per Roholt, Dansk Journalistforbund og Trine Banke d'Andrade, Center for Selvmordsforskning.

Læs mere om selvmord og selvmordsforskning på www.selvmordsforskning.dk eller www.iasp.info/